Artykuły

Ogłoszenie o rekrutacji do projektu: Praktyka zawodowa na Litwie gwarancją sukcesu na europejskim rynku pracy

Drukuj
Utworzono: poniedziałek, 04, styczeń 2016 Katarzyna Michalak

Ogłoszenie o rekrutacji do projektu:

Praktyka zawodowa na Litwie gwarancją sukcesu
na europejskim rynku pracy

Komisja Rekrutacyjna ogłasza w dniu 4 stycznia 2016 r. ogłasza nabór do projektu Praktyka zawodowa na Litwie gwarancją sukcesu na europejskim rynku pracy realizowanego w ramach projektu Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społeczne

Okres realizacji projektu   31 grudnia 2015r. do 30 grudnia 2016r.

Projekt skierowany jest do uczennic i uczniów klasy trzeciej Technikum nr 5 w Zespole Szkół nr 5 w Sanoku kształcących się w zawodach: technik obsługi turystycznej i technik żywienia i usług gastronomicznych. Udział w projekcie jest bezpłatny, koszty związane z realizacją form wsparcia, współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W projekcie realizowane będą następujące działania:

Przygotowanie językowe i kulturowe

 • Język angielski w praktyce zawodowej

Moduł Język angielski w gastronomii przeznaczony dla uczniów kształcących się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych

Moduł Język angielski w obsłudze turystycznej przeznaczony dla uczniów kształcących się w zawodzie technik obsługi turystycznej

 • Zajęcia Jak poruszać się po europejskim rynku pracy
 • Zajęcia Kontekst kulturowy praktyki zawodowej

Zajęcia stażowe realizowane w instytucji przyjmującej W.U.P. Vilnvarsa w Wilnie w terminie 29 .02.2016r. do 11.03. 2016 r. dla dwóch grup 10- osobowych w zawodach technik żywienia i usług gastronomicznych i technik obsługi turystycznej

Przygotowanie kulturowe realizowane przez partnera litewskiego obejmujące warsztaty kulturoznawcze i wycieczki – Kowno ,Troki i zwiedzanie Wilna

Główne zasady rekrutacji :

W projekcie weźmie udział 20 uczestników: 10 w zawodzie technik obsługi turystycznej i 10 uczniów w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych

Kryteria rekrutacyjne:

 • Frekwencja za ostatni rok szkolny
  • 100 % - 30 pkt.
  • 95% - 25 pkt.
  • 90% - 20 pkt.
  • 85% - 15 pkt.
  • 80% - 10 pkt.
 • Średnia oceny z przedmiotów zawodowych za ostatni rok szkolny
  • 5,0 – 30 pkt.
  • 4,5 -25 pkt.
  • 4,0 – 20 pkt.
  • 3,5 – 15 pkt.
  • 0 pkt.
 • Udział w konkursach przedmiotowych – dodatkowe punkty:
  • I miejsce – 20 pkt.
  • II miejsce – 15 pkt.
  • III miejsce – 10 pkt.
 • Konkursami uwzględnionymi w rekrutacji są:

dla grupy uczniów w zawodzie technik obsługi turystycznej: Krajoznawczo po Polsce , Największe atrakcje turystyczne w Europie,

dla grupy uczniów w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych: Turniej wiedzy o żywności i żywieniu na poziomie co najmniej szkolnym.

 • Do udziału w projekcie zakwalifikowane zostaną osoby, które uzyskają największą ilość punktów, przy czym próg zaliczeniowy wynosi 20 punktów. Lista rankingowa ułożona będzie od największej ilości uzyskanych punktów.

Terminy składania formularzy rekrutacyjnych:

Od 04.01.2016 do 15.01.2016 r.

 

Zgłoszenia przyjmowane są w biurze projektu w Zespole Szkól nr 5 im. Ignacego Łukasiewicza w Sanoku, ul. Sadowa 21.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o zgłoszenie się do koordynatora projektu– p. Katarzyny Michalak

Monday the 18th - . Powered by 888 poker bonus code