Artykuły

Dokumenty

Drukuj
Utworzono: poniedziałek, 04, styczeń 2016 Grzegorz B

Formularz zgłoszeniowy

Regulamin rekrutacji Litwa


unia

Ogłoszenie o rekrutacji do projektu:

Praktyka zawodowa na Litwie gwarancją sukcesu
na europejskim rynku pracy

Komisja Rekrutacyjna ogłasza w dniu 4 stycznia 2016 r. ogłasza nabór do projektu Praktyka zawodowa na Litwie gwarancją sukcesu na europejskim rynku pracy realizowanego w ramach projektu Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społeczne

Okres realizacji projektu   31 grudnia 2015r. do 30 grudnia 2016r.

Projekt skierowany jest do uczennic i uczniów klasy trzeciej Technikum nr 5 w Zespole Szkół nr 5 w Sanoku kształcących się w zawodach: technik obsługi turystycznej i technik żywienia i usług gastronomicznych. Udział w projekcie jest bezpłatny, koszty związane z realizacją form wsparcia, współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W projekcie realizowane będą następujące działania:

Przygotowanie językowe i kulturowe

 • Język angielski w praktyce zawodowej

Moduł Język angielski w gastronomii przeznaczony dla uczniów kształcących się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych

Moduł Język angielski w obsłudze turystycznej przeznaczony dla uczniów kształcących się w zawodzie technik obsługi turystycznej

 • Zajęcia Jak poruszać się po europejskim rynku pracy
 • Zajęcia Kontekst kulturowy praktyki zawodowej

Zajęcia stażowe realizowane w instytucji przyjmującej W.U.P. Vilnvarsa w Wilnie w terminie 29 .02.2016r. do 11.03. 2016 r. dla dwóch grup 10- osobowych w zawodach technik żywienia i usług gastronomicznych i technik obsługi turystycznej

Przygotowanie kulturowe realizowane przez partnera litewskiego obejmujące warsztaty kulturoznawcze i wycieczki – Kowno ,Troki i zwiedzanie Wilna

Główne zasady rekrutacji :

W projekcie weźmie udział 20 uczestników: 10 w zawodzie technik obsługi turystycznej i 10 uczniów w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych

Kryteria rekrutacyjne:

 • Frekwencja za ostatni rok szkolny
  • 100 % - 30 pkt.
  • 95% - 25 pkt.
  • 90% - 20 pkt.
  • 85% - 15 pkt.
  • 80% - 10 pkt.
  • poniżej 75% - 0 pkt.
 • Średnia oceny z przedmiotów zawodowych za ostatni rok szkolny
  • 5,0 – 30 pkt.
  • 4,5 -25 pkt.
  • 4,0 – 20 pkt.
  • 3,5 – 15 pkt.
  • 0 pkt.
  • Poniżej 3,0 – 0 pkt.
 • Udział w konkursach przedmiotowych – dodatkowe punkty:
  • I miejsce – 20 pkt.
  • II miejsce – 15 pkt.
  • III miejsce – 10 pkt.
 • Konkursami uwzględnionymi w rekrutacji są:

dla grupy uczniów w zawodzie technik obsługi turystycznej: Krajoznawczo po Polsce , Największe atrakcje turystyczne w Europie (UNESCO)

dla grupy uczniów w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych: Turniej wiedzy o żywności i żywieniu na poziomie co najmniej szkolnym.

 • Do udziału w projekcie zakwalifikowane zostaną osoby, które uzyskają największą ilość punktów, przy czym próg zaliczeniowy wynosi 20 punktów. Lista rankingowa ułożona będzie od największej ilości uzyskanych punktów.

Terminy składania formularzy rekrutacyjnych:

Od 04.01.2016 do 15.01.2016 r. do godz. 15.00

 

Zgłoszenia przyjmowane są w biurze projektu w Zespole Szkól nr 5 im. Ignacego Łukasiewicza w Sanoku, ul. Sadowa 21.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o zgłoszenie się do koordynatora projektu– p. Katarzyny Michalak

 


unia

Protokół rekrutacyjny

Protokół z posiedzenia Komisji rekrutacyjnej do wyboru uczestników projektuPraktyka zawodowa na Litwie gwarancją sukcesu na europejskim rynku pracy realizowanego w ramach

projektu Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

1. W dniu 15 stycznia 2016 r. w Zespole Szkół nr 5 w Sanoku odbyło się posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej w składzie:

            1. Katarzyna Michalak – przewodnicząca

            2. Jolanta Kosz – członek

            3. Sabina Dziuba – członek

2. Przedmiotem posiedzenia była weryfikacja dokumentów złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie o rekrutacji i dokonanie wyboru uczestników projektu.

3. Weryfikacja została przeprowadzona zgodnie z kryteriami naboru określonymi w Regulaminie rekrutacji uczestników projektu.

4. Lista kandydatów, którzy zgłosili chęć udziału w projekcie wraz z informacjami pozwalającymi na weryfikację założonych kryteriów rekrutacyjnych stanowi załącznik nr 1 do Protokołu

5. W wyniku przeprowadzonych obrad komisji do zajęć zakwalifikowano osoby, które spełniały kryteria rekrutacyjne oraz na podstawie przyjętych kryteriów kwalifikowały się w pierwszej kolejności do udziału w projekcie.

- lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie stanowi załączniki nr 2 do Protokołu.

- lista osób niezakwalifikowanych do udziału w projekcie stanowi załączniki nr 2a do Protokołu.

6. Osoby, które spełniały kryteria rekrutacyjne jednak na podstawie przyjętych kryteriów nie zakwalifikowały się do udziału w projekcie umieszczone na liście rezerwowej

- lista osób, które zostały wpisane na listę rezerwową w projekcie stanowi załącznik nr 3 do Protokołu.

Podpisy członków komisji:


unia

Ogłoszenie o rekrutacji dodatkowej do projektu:

Praktyka zawodowa na Litwie gwarancją sukcesu
na europejskim rynku pracy

 

Komisja Rekrutacyjna ogłasza w dniu 5 lutego 2016 r. ogłasza rekrutację uzupełniająca do projektu Praktyka zawodowa na Litwie gwarancją sukcesu na europejskim rynku pracy realizowanego w ramachprojektu Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społeczne

Okres realizacji projektu   31 grudnia 2015r. do 30 grudnia 2016r.

 

Projekt skierowany jest do uczennic i uczniów klasy czwartej Technikum nr 5 w Zespole Szkół nr 5 w Sanoku kształcących się w zawodzie: technik żywienia i usług gastronomicznych. Udział w projekcie jest bezpłatny, koszty związane z realizacją form wsparcia, współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ilość wolnych miejsc – 4 w grupie dla zawodu technik żywienia i usług gastronomicznych

 

W projekcie realizowane będą następujące działania:

Przygotowanie językowe i kulturowe

 • Język angielski w praktyce zawodowej

Moduł Język angielski w gastronomii przeznaczony dla uczniów kształcących się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych

Moduł Język angielski w obsłudze turystycznej przeznaczony dla uczniów kształcących się w zawodzie technik obsługi turystycznej

 • Zajęcia Jak poruszać się po europejskim rynku pracy
 • Zajęcia Kontekst kulturowy praktyki zawodowej

Zajęcia stażowe realizowane w instytucji przyjmującej W.U.P. Vilnvarsa w Wilnie w terminie 29 .02.2016r. do 11.03. 2016 r. dla dwóch grup 10- osobowych w zawodach technik żywienia i usług gastronomicznych i technik obsługi turystycznej

Przygotowanie kulturowe realizowane przez partnera litewskiego obejmujące warsztaty kulturoznawcze i wycieczki – Kowno ,Troki i zwiedzanie Wilna

  Główne zasady rekrutacji :

Oferta obejmuje 3 miejsca grupie 10 osobowej w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych

 

Kryteria rekrutacyjne:

 • Frekwencja za ostatni rok szkolny
  • 100 % - 30 pkt.
  • 95% - 25 pkt.
  • 90% - 20 pkt.
  • 85% - 15 pkt.
  • 80% - 10 pkt.
  • poniżej 75% - 0 pkt.
 • Średnia oceny z przedmiotów zawodowych za ostatni rok szkolny
  • 5,0 – 30 pkt.
  • 4,5 -25 pkt.
  • 4,0 – 20 pkt.
  • 3,5 – 15 pkt.
  • 0 pkt.
  • poniżej 3,0 – 0 pkt.
 • Udział w konkursach przedmiotowych – dodatkowe punkty:
  • I miejsce – 20 pkt.
  • II miejsce – 15 pkt.
  • III miejsce – 10 pkt.

 

 • Konkursami uwzględnionymi w rekrutacji są:

dla grupy uczniów w zawodzie technik obsługi turystycznej: Krajoznawczo po Polsce , Największe atrakcje turystyczne w Europie, (UNESCO)

dla grupy uczniów w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych: Turniej wiedzy o żywności i żywieniu na poziomie co najmniej szkolnym.

 • Do udziału w projekcie zakwalifikowane zostaną osoby, które uzyskają największą ilość punktów, przy czym próg zaliczeniowy wynosi 20 punktów. Lista rankingowa ułożona będzie od największej ilości uzyskanych punktów.

Terminy składania formularzy rekrutacyjnych:

Od 05.02.2016 do 8.02.2016 r. do godz. 15.00

 

Zgłoszenia przyjmowane są w biurze projektu w Zespole Szkól nr 5 im. Ignacego Łukasiewicza w Sanoku, ul. Sadowa 21.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o zgłoszenie się do koordynatora projektu– p. Katarzyny Michalak


 

Protokół rekrutacyjny 15 01 2016

Listy zakwalifikowanych:

Lista zakwalifikowanych tech. żywienia 15.01.16

Lista zakwalifikowanych tech.obsługi turystycznej 15.01.2016

 Listy rezerwowe

Lista rezerwowa tech. obsługi turystycznej 15.01.2017

Lista rezerwowa tech. żywienia 15.01.2016

 

Protokół rekrutacji uzupełniającej 1

Proptokół rekrutacji uzupełniającej 2

Lista zakwalifikowanych tech. żywienia 08.02.16

Lista rezerwowa tech. żywienia 08.02.16jpg


Galerie zdjęć wykonanych podczas realizacji projektu

Prezejtacja :

Praktyka zawodowa na Litwie gwarancja sukcesu na europejskim rynku pracypdf - Prezentacja.pdf

Prezentacja była prezentowana:

- na giełdzie zawodó,

- w czasie dni otwartych Zespołu Szkół nr 5 w Sanoku,

- na podsumowaniu VI zawodów z zakresu pierwszej pomocy dla gimnazjalistów „O PUCHAR RATOWNIKÓW GRUPY BIESZCZADZKEJ GOPR” oraz XV powiatowych zawodów PIERWSZEJ POMOCY PCK

Film

{youtube}https://www.youtube.com/watch?v=OiMNuCt88MM{/youtube}


euro feuro l

63 DSC 0422 ZS5wSanokuDnia 24 listopada 2016r. w Zespole Szkół nr 5 w Sanoku odbyło się seminarium podsumowujące udział młodzieży w stażu zagranicznym stanowiącym część projektu „Praktyka zawodowa na Litwie gwarancją sukcesu na europejskim rynku pracy”. Powyższe działania podejmowane były w obrębie projektu systemowego „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” realizowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

            Seminarium zaszczycili swoją obecnością: dr Piotr Uruski – Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Pani Maria Kurowska – Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego, Pan Wacław Krawczyk – Wicestarosta Sanocki, Pan Damian Biskup – Członek Zarządu Powiatu w Sanoku, Pan Krzysztof Strzyż - Członek Zarządu Powiatu
w Sanoku, Pan Bogusław Połdiak – Dyrektor Regionalnej Izby Gospodarczej w Sanoku,
Pan Wojciech Węgrzyn – Wiceprezes PTTK o/Sanok, Pan Wojciech Wesołkin – z Centrum Informacji Turystycznej w Sanoku oraz przedstawiciele Cechu Rzemiosł Różnych w Sanoku – Starszy Cechu Pan Józef Hajduk, Pani Małgorzata Wojnarowska i przedstawiciele pracodawców branży turystycznej i gastronomicznej.

Po uroczystym przywitaniu przez dyrektor Elżbietę Kokoszkę przybyłych gości głos zabrała wicedyrektor Katarzyna Michalak. Przedstawiła ona cele projektu oraz informacje dotyczące jego realizacji. Staż uczniowski zrealizowany został w ramach projektu „Udział
w stażu zagranicznym szansą na sukces na europejskim rynku pracy”. Instytucją partnerską realizowanego projektu była W.U.P Vilnvarsa - instytucja prowadząca hotel i restaurację Pan Tadeusz w obrębie Domu Kultury Polskiej w Wilnie świadcząca usługi w zakresie organizacji konferencji, warsztatów, wycieczek, organizacja bankietów i przyjęć okolicznościowych. Zajęcia stażowe, przeprowadzone w instytucji przyjmującej w wymiarze 2 tygodni, obejmowały okres 9.02.2016 – 11.03.2016. Uzupełniało je przygotowanie kulturowe, w tym m.in. wprowadzenie do języka litewskiego, zajęcia ukazujące kulturę
i tradycje Litwy, oddzielnie dla każdej grupy zawodowej oraz wycieczki kulturoznawcze - zwiedzanie Wilna i zamku w Trokach

            Kolejno, w czasie seminarium uczniowie kształcący się w zawodach technik obsługi turystycznej oraz technik żywienia i usług gastronomicznych zaprezentowali zdobyte
w czasie odbytego stażu umiejętności i efekty swojej pracy. Przedstawiciele grupy turystycznej: Anatola Dzieniewicz i Justyna Pelc w prezentacji zaprosiły zgromadzonych gości na wirtualny spacer po zabytkach Wilna i okolic. Natomiast Konrad Fedak z grupy gastronomicznej w kilku słowach przedstawił umiejętności sporządzania i serwowania potraw, które nabyli uczestnicy stażu na Litwie.

Zakończeniem seminarium była degustacja regionalnych litewskich potraw, które zaserwowali uczniowie – uczestnicy stażu. Przygotowali oni stół bufetowy, na którym znalazły się: szpinakowa rolada z łososiem, marchewkowa rolada z chrzanem, babeczki
z musem z sera ricotta, babeczki z kremem z kurczaka, terrina drobiowa, plasterki udek faszerowanych śliwką i morelą, sałatka cezar w kielichach, sałatka pieczarkowa na łyżkach, koreczki śledziowe. Stażyści serwowali specjalność kuchni litewskiej: kibiny
z mięsem drobiowym podawane w towarzystwie wykwintnego bulionu. Na deser serwowano ciasto czekoladowe na malinowej frużelinie.

            Zorganizowane seminarium stanowiło prezentację i potwierdzenie umiejętności nabytych przez uczniów w ramach realizowanego projektu.

 

 

Friday the 18th - . Powered by 888 poker bonus code