Harmonogram egzaminów z kwalifikacji zawodowych sesja czerwiec - lipiec 2017

Drukuj
Utworzono: czwartek, 25, maj 2017 Grzegorz B

Harmonogram egzaminów z kwalifikacji zawodowych
sesja czerwiec - lipiec 2017

Kliknij czytaj więcej

Rodzaj egzaminu/kwalifikacja Data / godziny trwania

Klasa/ liczba

zdających

Sala

pisemny/

 

A.18

A.20

B.34

T.06

20 VI 2017

 

(wtorek)

60 min.

10.0011.00

37 osób

A.18 – 6 os.

A.20 – 11 os.

B.34 – 6 os.

T.06 – 14 os.

04

pisemny/

 

A.19

A.25

B.06

B.33

B.35

20 VI 2017

 

(wtorek)

60    in.

12.0013.00

57 osób

A.19 – 12 os.

A.25 – 1 os.

B.06 – 19 os.

B.33 –

14 os.

B.35 – 11 os.

04

pisemny/

 

B.07

 

20 VI 2017

 

(wtorek)

60 min.

14.0015.00

19 osób

 

 

B.07 – 19 os.

04

praktyczny –

model d

 

B.35

26 VI 2017

 

(poniedziałek)

180 min.

9.0012.00

 

 

 

 

11 osób

201

praktyczny –

model d

 

B.33

 

26 VI 2017

 

(poniedziałek)

180 min.

13.0016.00

 

 

14 osób

202

praktyczny –

model d

 

T.14

T.15

 

26 VI 2017

 

(poniedziałek)

150 min.

13.0015.30

 

3 osoby

 

T.14 – 2 os.
T.15 – 1 os.

205

praktyczny –

model dk

 

A.20

26 VI 2017
i
27 VI 2017

 

(poniedziałek/wtorek)

180 min.

I zmiana - 9.0012.00
II zmiana – 15.00 – 18.00

 

13 osób
(według wykazu)

F1

 

praktyczny –

model dk

 

A.27

 

30 VI 2017

 

(piątek)

180 min.

9.0012.00

 

1 osoba

F1

praktyczny –

model w

 

A.19

 

22 VI 2017

 

(czwartek)

180 min.

I zmiana - 9.0012.00
II zmiana – 15.00 – 18.00

 

 

 

12 osób
(według wykazu)

PF

praktyczny –

model w

 

A.18

 

26 VI 2017
i
27 VI 2017

 

(poniedziałek/wtorek)

150 min.

I zmiana - 8.0010.30
II zmiana – 12
.0014.30
III zmiana –16
.0018.30

 

 

11 osób
(według wykazu)

1

praktyczny –

model w

 

T.06

 

26 VI 2017
i
27 VI 2017

 

(poniedziałek/wtorek)

150 min.

I zmiana - 8.0010.00
II zmiana – 12
.0014.00
III zmiana –16
.0018.00

 

 

 

14 osób
(według wykazu)

2

praktyczny –

model w

 

B.34

 

27 VI 2017

 

(wtorek)

180 min.

I zmiana - 9.0012.00
II zmiana – 15
.0018.00

 

 

 

 

6 osób
(według wykazu)

04

praktyczny –

model w

 

B.06

 

22 – 27 VI 2017

 

(czwartek - wtorek)

180 min.

I zmiana - 9.0012.00
II zmiana – 15
.0018.00

 

 

 

19 osób
(według wykazu)

1

praktyczny –

model w

 

B.07

 

27 – 30 VI 2017

 

(wtorek - piątek)

180 min.

I zmiana - 9.0012.00
II zmiana – 15
.0018.00

 

 

 

19 osób
(według wykazu)

1

UWAGA!!!

Zdający zgłaszają się na egzamin w wyznaczonym dniu,
co najmniej 30 minut przed
rozpoczęciem egzaminu i przynoszą ze sobą:

  • dowód tożsamości
  • długopis lub pióro z czarnym atramentem
  • ubrania robocze, jeżeli jest to wymagane przepisami bhp dla kwalifikacji, w której odbywa się część praktyczna egzaminu (przebierają się w ubrania robocze, o ile jest to wymagane)

Obowiązuje zakaz wnoszenia i korzystania z:

üurządzeń telekomunikacyjnych

ümateriałów / przyborów, które nie zostały wymienione
w informacji dyrektora CKE


 

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

z 9 maja 2017r.

w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części pisemnej

egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

w sesji czerwiec – lipiec 2017r.

Każdy zdający w części pisemnej z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi powinien mieć długopis (pióro)
z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zaznaczania rozwiązań oraz może mieć kalkulator prosty.*

* Kalkulator prosty – to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania,

odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.

                                     


 

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

z 9 maja 2017r.

w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części praktycznej

egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

w sesji czerwiec – lipiec 2017r.

         Każdy zdający powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem) oraz własne przybory, które są wymienione
w tabeli poniżej.

Wykaz materiałów i przyborów pomocniczych

 

Oznaczenie
kwalifikacji

           

Nazwa kwalifikacji

Zdający przynosi na egzamin

A.20

Rejestracja i obróbka obrazu

XXXXXXX

 

 

 

A.23

Projektowanie fryzur

gumka zwykła, linijka,

temperówka, chusteczki higieniczne zwykłe, chusteczki

wilgotne, ołówki: 2H, H, HB i 3B, kredki

ołówkowe miękkie 12 kolorów, cienkopis

czarny

A.25

Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych

XXXXXXX

B.30

Sporządzanie kosztorysów oraz

przygotowywanie dokumentacji

przetargowej

XXXXXXX

B.33

Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych

kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka

 

 

B.35

Obsługa geodezyjna inwestycji

budowlanych

kalkulator z funkcjami

trygonometrycznymi
i logarytmicznymi,

ołówek, gumka, linijka 20 cm, ekierka, długopisy
z czerwonym, zielonym
i czarnym tuszem, temperówka

 

 

 

B.36

Wykonywanie prac geodezyjnych

związanych z katastrem
i gospodarką nieruchomościami

kalkulator z funkcjami

trygonometrycznymi
i logarytmicznymi,

ołówek, gumka, linijka 20 cm, ekierka, długopisy
z czerwonym, zielonym
i czarnym tuszem, temperówka

T.13

Planowanie i realizacja imprez
i usług turystycznych

kalkulator prosty*

 

 

T.14

Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych

kalkulator prosty*

 

 

T.15

 

Organizacja żywienia i usług

gastronomicznych

kalkulator prosty* ołówek, gumka, linijka, temperówka

* Kalkulator prosty – to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania,

odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.

Saturday the 26th - . Powered by 888 poker bonus code