Harmonogram spotkań z rodzicami 2017/18

Drukuj
Utworzono: środa, 06, wrzesień 2017 Grzegorz B

HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI

W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

TERMIN KLASY TEMATYKA

28.09.2017

Godz. 16.00

PIERWSZE ZSZ I TECHNIKUM

I CZWARTE TECHNIKUM,

 • Zapoznanie z ofertą edukacyjną szkoły, koncepcją pracy szkoły,
 • Informacja o zasadach panujących w szkole, podanie informacji dotyczących dodatkowych dni wolnych
 • Informacja o procedurach egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
 • Zapoznanie z zasadami oceniania

16.11.2017

godz. 16.00

WSZYSTKIE

Wyniki   nauczania i frekwencji

 • Pedagogizacja rodziców : Wprowadzanie norm i wartości w szkole - współpraca z rodzicami a wzmocnienie wychowawczej roli szkoły
 • Pedagogizację przeprowadzą wychowawcy klas z wykorzystaniem materiałów przygotowanych przez pedagoga szkolnego.

04.01.2018

godz. 16.00

WSZYSTKIE

 • Wyniki klasyfikacji za pierwszy semestr roku szkolnego 2017/2018

12.04.2018

godz. 16.00

WSZYSTKIE Wyniki   nauczania i frekwencji
 • Pedagogizacja rodziców: Bezpieczeństwo
  w Internecie. Odpowiedzialne korzystanie
  z serwisów społecznościowych.
 • Pedagogizację przeprowadzą wychowawcy klas z wykorzystaniem materiałów przygotowanych przez pedagoga szkolnego.

05.2018

godz. 16.00

Zgodnie z potrzebami klasy spotkania indywidualnie ustalone przez wychowawcę Wyniki   nauczania i frekwencji

Sunday the 27th - . Powered by 888 poker bonus code