Harmonogram spotkań z rodzicami 2016/17

Drukuj
Utworzono: wtorek, 06, wrzesień 2016 Grzegorz B

HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI

W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

TERMIN

KLASY

TEMATYKA

29.09.2016

Godz. 16.00

PIERWSZE ZSZ I TECHNIKUM

I CZWARTE TECHNIKUM,

  • Zapoznanie z ofertą edukacyjną szkoły, koncepcją pracy szkoły, ze szkolnym programem wychowawczym i szkolnym programem profilaktyki

  • Informacja o zasadach panujących w szkole, podanie informacji dotyczących dodatkowych dni wolnych

  • Informacja o wynikach i organizacji egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

  • Zapoznanie z zasadami oceniania

17.11.2016

godz. 16.00

WSZYSTKIE

Wyniki   nauczania i frekwencji

  • Pedagogizacja rodziców :

  • Pedagogizację przeprowadzą wychowawcy klas z wykorzystaniem materiałów przygotowanych przez pedagoga szkolnego.

12.01.2017

godz. 16.00

WSZYSTKIE

  • Wyniki klasyfikacji za pierwszy semestr roku szkolnego 2016/2017

6.04.2017

godz. 16.00

WSZYSTKIE

Wyniki   nauczania i frekwencji

  • Pedagogizacja rodziców:

  • Pedagogizację przeprowadzą wychowawcy klas z wykorzystaniem materiałów przygotowanych przez pedagoga szkolnego.

05.2017

godz. 16.00

Zgodnie z potrzebami klasy spotkania indywidualnie ustalone przez wychowawcę

Wyniki   nauczania i frekwencji

Wednesday the 20th - . Powered by 888 poker bonus code