MATURA POPRAWKOWA SIERPIEŃ

Drukuj
Utworzono: poniedziałek, 13, sierpień 2018 Katarzyna Michalak

MATURA POPRAWKOWA SIERPIEŃ

Egzamin pisemny –wszystkie przedmioty odbędzie się w dniu 21 sierpnia 2018 r. (wtorek) o godzinie 9:00.

Zbiórka dla zdających – godz. 8.15

Egzamin zostanie przeprowadzony z zachowaniem wszystkich zasad obowiązujących w maju. Obowiązują przybory
i dokumenty takie jak w sesji majowej.

Wyniki egzaminu oraz świadectwa dojrzałości będą do odbioru w szkołach w dniu 11 września br. w godzinach ustalonych przez dyrektora szkoły.

Egzamin w terminie poprawkowym nie jest liczony do opłaty jako kolejne podejście, więc nie podlega dodatkowej opłacie.

Friday the 18th - . Powered by 888 poker bonus code