HARMONOGRAM SPOTKANIA Z WYCHOWAWCAMI W DNIU 28 WRZEŚNIA 2018 r.

Drukuj
Utworzono: poniedziałek, 24, wrzesień 2018 Grzegorz B

Spotkanie ogólne na stołówce szkolnej - godz. 16.00

 Tematyka spotkania:

Przedstawienie koncepcji pracy szkoły, informacji o zasadach obowiązujących w szkole i dodatkowych dniach wolnych od zajęć dydaktycznych – dyrektor szkoły - mgr Elżbieta Kokoszka

Procedury i organizacja egzaminu maturalnego - wicedyrektor mgr Katarzyna Michalak

Procedury egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie – Kierownik Szkolenia Praktycznego - mgr Eliza Wojnicka - Buczek

Zapoznanie z zasadami oceniania – wychowawcy klas podczas spotkań w zespołach klasowych

Spotkania z wychowawcami po zakończeniu spotkania ogólnego

 

Sala 108 106 1 101 102 201 208 202 207
klasa 1 Tf 1Tz 1A 1FW 1TBg 4Tbg 1W 4Tz 4Tf

  Klasy pierwsze Technikum:

1 TF – technik usług fryzjerskich i technik obsługi turystycznej – wychowawca – p. Katarzyna Grzebień – sala 108

 1TZ – technik żywienia i usług gastronomicznych i technik fotografii i multimediów - wychowawca - p. Karina Bieganowska – sala 106

 1 TBG – technik budownictwa i technik geodeta - wychowawca – p. Bożena Prodziewicz – sala 102

 Klasy pierwsze Branżowej Szkoły I Stopnia:

 Klasa 1A – fryzjer, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie - wychowawca – p. Marta Tarnawczyk – sala 1

 Klasa 1 FW – mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych, cukiernik, monter sieci i instalacji sanitarnych – wychowawca – p. Wioletta Trzciniecka – sala 101

 Klasa 1 W – ślusarz, kucharz, lakiernik, elektryk, sprzedawca – wychowawca - p. Alina Dulęba – sala 208

Friday the 18th - . Powered by 888 poker bonus code