Festyn Sportowo – Turystyczny dla uczniów szkół Powiatu Sanockiego, Powiatu Leskiego, Powiatu Bieszczadzkiego

Drukuj
Utworzono: czwartek, 25, październik 2018 Eliza WB

 

mswfs

  

 

 

20180927 DSC 5998Dnia 27 września 2018r. odbył się Festyn Sportowo – Turystyczny dla uczniów szkół Powiatu Sanockiego, Powiatu Leskiego, Powiatu Bieszczadzkiego zorganizowany przez Stowarzyszenie Edukacyjne "Sanocka Łukasiewiczówka" działające przy Zespole Szkół nr 5 

w Sanoku w ramach działań realizowanych z projektu Podnoszenie świadomości odpowiedzialności karnej i zapobieganie przestępczości wśródmłodzieży Powiatu Sanockiego
i powiatów ościennych
Program II realizacja zadań Funduszu Sprawiedliwości ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w zakresie Priorytetu I Przeciwdziałanie przyczynom przestępczości, finasowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

Festyn miał na celu objęcie profilaktyką antynarkotykową oraz kształtowanie świadomości uczestników w zakresie zachowania się świadków i ofiar wypadków i przestępstw. Prowadzone działania pozwoliły uczestnikom na praktyczne poznanie przedstawionych zagadnień oraz propagowały aktywne spędzanie wolnego czasu jako alternatywę dla zachowań ryzykownych.

W programie przewidziano m.in. pokaz ratownictwa medycznego, liczne konkursy
i atrakcyjne nagrody oraz poczęstunek dla uczestników i ich opiekunów. Ww. działania skierowane były przede wszystkim do uczniów klas gimnazjalnych oraz 8 klas szkół podstawowych z Powiatu Sanockkiego.

20180927 DSC 5789

W Zawodach Pierwszej Pomocy o Puchar Ratowników Grupy Bieszczadzkiej GOPR brało udział 7 zespołów rywalizując w pięciu konkur

W ramach zorganizowanego Festynu Sportowo- Turystycznego w odbył się również konkurs turystyczny skierowany do młodzieży ostatnich klas szkoły podstawowej i gimnazjum z Powiatu Sanockiego. Zmagania konkursowe oparte były na współzawodnictwie zespołowym. Uczestnicy konkursu odpowiadali na pytania dotyczące ciekawych miejsc oraz zabytków Powiatu Sanockiego. Konkurs składała się z trzech etapów. W pierwszym uczniowie odpowiadali na pytania zamknięte i otwarte, wśród których było m. in. zaplanowanie jednodniowej wycieczki z Krakowa w Bieszczady. Drugi etap polegał na rozpoznaniu atrakcji turystycznych, natomiast w trzecim należało wymienić zawartość plecaka turystycznego. Uczestnicy konkursu pokazali bardzo wysoki poziom wiedzy turystycznej. Najlepszą drużyną okazał się zespół ze Szkoły Podstawowej nr 1 encjach teoretyczno - praktycznych. Nowością było zastosowanie limitu czasowego podczas wykonywanych czynności ratowniczych, co dodatkowo dopingowało do szybszego działania przy stanowiskach. Podczas zawodów należało zastosować defibrylator AED, który miał ratować życie poszkodowanego. Ponadto uczestnicy musieli stawić czoła "złamaniom" podczas zajęć na szkolnej siłowni. Odbyła się również konkurencja „RKO”. Zespoły oceniane były przez ratowników medycznych, GOPR i Euramedu. Walka pomiędzy zespołami była bardzo wyrównana i stała na wysokim poziomie, świadczą o tym uzyskane wyniki i różnice punktowe pomiędzy zespołami. Najlepiej ze wszystkimi zadaniami poradziła sobie Szkoła Podstawowa w Besku, drugie miejsce zajęła Szkoła Podstawowa w Starej Wsi, a trzecie Szkoła Podstawowa w Strachocinie. Na zakończenie nastąpiło podsumowanie rywalizacji oraz wręczenie nagród. Realizowane działania miały na celu wykształcenie wśród uczniów odpowiednich zachowań w sytacjach ekstremalnych i zagrażajacych życiu człowieka. Uczyły również pozytywnych zachowań prospołecznych i przeciwdziałania agresji oraz przemocy.

w Sanoku. Miejsce drugie zajęli uczniowie Szkoły Podstawowej nr 9, natomiast na trzecim miejscy uplasowała się drużyna ze Szkoły Podstawowej w Nowotańcu. Uczestnicy konkursu otrzymali cenne nagrody ufundowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Podjęte działania zachęcały młodzież do aktywnego spędzania wolnego czasu oraz promowały atrakcje turystyczne regionu
i
„Małej Ojczyzny”.

20180927 DSC 5844W czasie festynu odbyły się także rozgrywki sportowe w piłce siatkowej i piłce nożnej halowej. Wzięło w nich udział 7 drużyn z czterech sanockich szkół podstawowych. Turniej piłki nożnej wygrała Szkoła Podstawowa nr 1. Miejsce drugie przypadło Szkole Podstawowej nr 3,
a trzecie Szkole Podstawowej nr 2. Najlepszym zawodnikiem turnieju został Cezary Drwięga
z Szkoły Podstawowej nr 3 w Sanoku. Natomiast w turnieju piłki siatkowej na pierwszym miejscu znalazła się Szkoła Podstawowa nr 9 w Sanoku, miejsce drugie zajęła Szkoła Podstawowa nr 4 w Sanoku, a trzecie przypadło Szkole Podstawowej nr 1 w Sanoku. Najlepszą zawodniczką turnieju została Oliwia Gunia z Szkoły Podstawowej nr 1.

Przeprowadzane w ramach festynu rozgrywki propagowały zdrowy styl życia, aktywny wypoczynek oraz uczyły zdrowej rywalizacji bez przejawów agresji i przemocy.

Atrakcyjne nagrody dla zwycięzców i laureatów konkursów ufundowane zostały przez Ministerstwo Sprawiedliwości, a uroczyście wręczone przez dyrektor Zespołu Szkół nr 5 w Sanoku Elżbietę Kokoszkę, prezesa Stowarzyszenia Sanocka Łukasiewiczówka Tomasza Gawlewicza oraz posła RP Piotra Uruskiego, który zaszczycił swą obecnością uczestników i organizatorów festynu.

Powyższe działania podjęte w ramach realizacji projektu Podnoszenie świadomości odpowiedzialności karnej i zapobieganie przestępczości wśród młodzieży Powiatu Sanockiego
i powiatów ościennych
miały na celu
przeciwdziałanie potencjalnej przestępczości przez promocję aktywnego spędzania czasu i propagowanie postaw prospołecznych oraz przeciwdziałanie agresji i patologii wśród młodzieży poprzez sport i turystykę.

Monday the 18th - . Powered by 888 poker bonus code