Warsztaty "Bezpieczna praca poza granicami Polski''

Drukuj
Utworzono: wtorek, 04, grudzień 2018 Sylwia Lorenc

obraz

Na przełomie października i listopada br. w naszej szkole w ramach projektu ,,Podnoszenie świadomości odpowiedzialności karnej i zapobieganie przestępczości wśród młodzieży Powiatu Sanockiego i powiatów ościennych’’  realizowanego ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej odbyły się warsztay pod nazwą Bezpieczna praca poza granicami Polski .

Program dedykowany był dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych uwzględniając przy tym specyfikę zawodów, w których się kształcą. Głównym celem jego realizacji był wzrost świadomości prawnej młodzieży w zakresie prawa pracy na terenie UE. Zajęcia dotyczyły zagadnień związanych ze sposobami aktywnego i bezpiecznego poszukiwania pracy, warunkami pracy na rynkach europejskich oraz zagrożeniami wynikającymi z zatrudnieniem w krajach unijnych. Można było również dowiedzieć się gdzie szukać pomocy w razie problemów. Warsztaty odbyły się nie tylko w Zespole Szkół nr 5 w Sanoku, ale także Zespole Szkół nr 1 i Zespole szkół nr 3, prowadzone były przez p. Małgorzatę Lewek i p. Sylwię Lorenc.

Monday the 18th - . Powered by 888 poker bonus code